Het voorbijgaan van de droom

Het meest gebruikte woord in onze woordenschat is het woord ‘ik’. We ervaren een ik in een ontzettend grote wereld. Beangstigend! We groeien op met het idee een lichaam te zijn in een wereld van lichamen. We leren dat we verschillend zijn, op allerlei vlakken. We voelen ons, bewust en onbewust, dader en slachtoffer en deze twee wisselen elkaar af.

Maar de wereld komt voort uit de denkgeest. Laten we niet langer verdwalen in de wereld, maar thuiskomen in de vrede van I AM.

Lees verder “Het voorbijgaan van de droom”